Choi Sung-Yong

 • Name  최성용
 • Born  1994. 07. 04
 • Height / Weight  187cm / 73kg
 • Group  THE MAN BLK [더 맨 블랙]
 • Debut  2018.10.10  THE MAN BLK Debut Showcase [Various Colors]
 • 드라마
 • 2018  웹드라마 <고벤져스>
 
 • 앨범
 • 2018  1st Mini Album [Various Colors]
 
 • 방송
 • 2018  The Face Men Thailand (season 2)
 
 • 패션쇼
 • 2018  평창동계올림픽 오프닝 쇼 모델
 • 2018  목은정 디자이너 (전통패션쇼)
 
 • 수상이력
 • 2017  아시아 모델 페스티벌 <페이스 오브 코리아> 1위