Ko Woo-Jin

 • Name  Ko Woo-Jin
 • Born  1996.09.17
 • Height / Weight  178cm / 72kg
 • Group  THE MAN BLK
 • Debut  2018.10.10  THE MAN BLK Debut Showcase [Various Colors]
 • 드라마
 • 2018  웹드라마 <고벤져스>
 
 • 앨범
 • 2018  1st Mini Album [Various Colors]
 
 • 영화
 • 2017  단편영화 <즐거운 세상> 충무로 단편영화제 대상작
 
 • 연극
 • 2018  정류장
 
 • 뮤지컬
 • 2010  무교동 꽃잎
 
 • 방송
 • 2019 Mnet 너의 목소리가 보여6
 
 • 광고
 • 2017 오린비 화장품